SBKG

Onze Doelstelling

Wij stellen ons primair ten doel alle kerkgemeenschappen en overige kerkeigenaren in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Noord-Holland te ontzorgen en te ondersteunen bij alle vraagstukken waar zij in de praktijk mee te maken hebben op het gebied van gebouwen, mensen, financiën en organisatie.

SBKG Noord-nederland

WAT WIJ DOEN

ERM gecertificeerd

SBKG Noord-Nederland is een Erkend Monumenten Adviesbureau en draagt het ERM restauratie – kwaliteit – monumenten keurmerk. We werken continue aan ons kwaliteitsbeleid en streven er naar om onze werkprocessen telkens verder te optimaliseren.

Ons Nieuws

Sipko Huismans - Bestuurslid Sint Agathakerk

" Wij als bestuur van de kerkelijke stichting Sint-Agathatsjerke in Oudega (Sm) zijn blij met de ondersteuning van de SBKG, om daarmee een onafhankelijke en deskundige organisatie in huis te hebben, die over onze schouder mee kan kijken. "

Bekijk wat wij hebben gedaan

Portfolio

Geld
Beheer
Geld
Geld
Bouw
Geld
Bouw
Geld
Bouw
Geld