Toekomstvisie

Teruglopend kerkbezoek, krimp van het aantal kerkleden en geringere budgetten voor onderhoud zijn problemen waar steeds meer kerkelijke gemeentes mee te kampen hebben. Tevens worden stijgende energieprijzen een steeds groter probleem.

Kerkgebouwen zijn van oorsprong niet de meest energiezuinige gebouwen. Goed rentmeesterschap en stijgende energielasten maken het noodzakelijk om hier kritisch over na te denken. Wij ondersteunen u graag in dit proces.

Om alles rondom uw kerkgebouw goed draaiende te houden is nogal wat inzet van mensen nodig. Voor veel organisaties is het lastig nieuwe bestuursleden en andere vrijwilligers te vinden. Wij zijn een centraal informatiepunt waar u met al uw vragen op gebied van gebouwenbeheer terecht kunt. Wij kunnen u ontzorgen bij taken waar u zelf wellicht niet voldoende mankracht voor heeft.

Om toekomstbestendig te blijven is een fusie, samenwerking of afstoten soms noodzakelijk. Wij kunnen u begeleiden in alle stappen van dit proces.

Nieuwsgierig geworden?