Vervangen leibedekking Meinardskerk Minnertsga

Opdracht

Protestantse Gemeente Minnertsga heeft ons de volgende opdracht toegekend: De leibedekking die sinds 1947 op het dak van de rijksmonumentale Meinardskerk ligt is aan vervanging toe.

Hiervoor moeten de benodigde financiële middelen bijeengebracht worden, monumentenvergunningen aangevraagd en vervolgens moeten de werkzaamheden technisch worden uitgewerkt en begeleid.

Uitwerking

We hebben eerst overleg gehad met de eigenaar hoe we voldoende geld bij elkaar konden brengen, deels was hiervoor een eigen bijdrage van de eigenaar noodzakelijk. Daarnaast hebben wij een beroep gedaan op de subsidies die rijk en provincie bieden. Om het kostenplaatje sluitend te krijgen is door onze organisatie een beroep gedaan op diverse fondseninstellingen.

Resultaat

Zowel de rijkssubsidie als provinciale zijn toegewezen, daarnaast heeft de Protestantse Gemeente Minnertsga de aanvullende bijdrage vrij kunnen maken en zijn diverse fondsinstellingen bereid geweest een bijdrage te leveren.

Na een zorgvuldige bouwkundige voorbereiding en aanbesteding is het werk onder onze begeleiding uitgevoerd. In dit project zijn de leien op de zuidzijde van het dak, die er het slechtst aan toe waren in zijn geheel vernieuwd. Ook de constructie van het dakhout is vernieuwd.

Hierna hebben wij de financiële eindverantwoording voor de subsidieverstrekkers en fondsinstellingen verzorgd.

Met gezamenlijke inzet kan de zuidzijde van het dak van de kerk weer jaren vooruit!

Review

Als college van kerkrentmeesters zijn wij zeer tevreden over de begeleiding  van het project “dak zuidzijde”.

Nu de Noord- en Oostzijde ook aan vervanging toe zijn, zullen wij in 2022 opnieuw SBKG Noord Nederland inschakelen om ook dit project te begeleiden.

Oege van der Mossel, kerkrentmeester