Subsidies

Rijkssubsidie: De subsidie voor sober en doelmatig onderhoud van Rijksmonumentale gebouwen heet SIM (Subsidie Instandhouding Monumenten) en is gebaseerd op een 6-jarig onderhoudsplan wat wij voor u maken op basis van een inspectierapport.

  • Alleen regulier onderhoud wordt gesubsidieerd
  • De uitkering is gemaximeerd aan de hand van een percentage (3%) van de herbouwwaarde van het object
  • De looptijd is 6 jaar 
  • Uitkering van subsidie vindt plaats door middel van jaarlijkse voorschotbedragen
  • Zelfwerkzaamheid is niet subsidiabel
  • Onze kosten met betrekking tot subsidieaanvragen en begeleiding zijn wel subsidiabel

Als de SIM subsidie wordt toegekend kunnen we tevens de uitvoering van het onderhoudsplan voor u verzorgen en de administratieve eindverantwoording.

Rijksmonumentale kerkhoven en begraafplaatsen vallen onder Groen Erfgoed en kunnen ook in aanmerking komen voor een SIM subsidie, ook hier geldt dat zelfwerkzaamheid niet subsidiabel is.

Wilt u meer weten, vrijblijvend een eerste gesprek met één van onze medewerkers of een offerte ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.

Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat deze subsidieregeling beschreven. 

Provinciale subsidie: Rijkssubsidie wordt ingezet voor regulier onderhoud maar zodra er meer aan een gebouw mankeert kan provinciale subsidie uitkomst bieden. In de afgelopen jaren hebben wij met succes voor veel gebouwen ook de provincies subsidies aangevraagd. 

Wellicht komt ook uw gebouw in aanmerking voor een dergelijke subsidie? 

Wilt u meer weten of vrijblijvend een eerste gesprek met één van onze medewerkers, neem dan gerust contact met ons op.

Gemeentelijke subsidie: Slechts een aantal gemeentes in ons werkgebied kent een subsidieregeling, wij hebben contacten met veel van deze gemeentes en zoeken graag voor u uit wat de mogelijkheden zijn.

Nieuwsgierig geworden?