Onderhoud toren Sint Agathakerk te Oudega

Opdracht

De tufstenen kerktoren met haar bijzondere gemetselde spits dateert uit de middeleeuwen en is een beschermd rijksmonument. Het Rijk stelt subsidies beschikbaar voor het in stand houden ervan. De toren was aan een herstelbeurt toe en hiervoor kon gebruikt worden gemaakt van de SIM subsidie die het jaar daarvoor door ons was aangevraagd.

Uitwerking

Sinds jaar en dag is de plaatselijke aannemer de aangewezen partij voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de kerk. De specifieke kennis die wij hebben op het gebied van restauratie en onderhoud van monumenten is ingezet om samen tot de (zelfs letterlijk) hoogste kwaliteit te komen.

Resultaat

De kerktoren staat er voor de komende decennia weer pico bello bij als trots baken in het landschap rondom Oudega. Dankzij de subsidie werd 60% van de kosten door het Rijk betaald.

Review

Wij als bestuur van de kerkelijke stichting Sint-Agathatsjerke in Oudega (Sm) zijn blij met de ondersteuning van de SBKG, om daarmee een onafhankelijke en deskundige organisatie in huis te hebben, die over onze schouder mee kan kijken. Het gaat hier wel om een Rijksmonument, gebouwd rond het jaar 1100 en de ontvangen subsidies moet uiteindelijk wel tot in detail worden verantwoord en ook daarvoor is de SBKG de aangewezen organisatie. Ook bij eerdere projecten, zoals het dak van de kerk is de SBKG telkens betrokken geweest met een resultaat, waar het gehele dorp trots op kan zijn.

Sipko Huismans bestuurslid

Al bijna 65 jaar zijn wij als bouwbedrijf betrokken bij het onderhoud van de Sint Agathakerk in Oudega. En al vele jaren werken we daarbij samen met Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen NN. Door hun specialistische kennis kan zowel de aannemer als de opdrachtgever vertrouwen op een gedegen advies en begeleiding bij het onderhoud en/of restauratie van de monumentale kerk. We zijn trots dat we onze hedendaagse kennis van bouw en ons oude ambacht samen met de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen mogen inzetten om ons erfgoed ook voor de volgende generaties te behouden. Dank voor de fijne samenwerking.

Jelmer Kleinhuis Bouwbedrijf Kleinhuis, Oudega