Afstoten en herbestemmen

Afstoten en herbestemmen van een religieus gebouw kan een moeilijk proces zijn, de emotionele waarde van een kerk is voor heel veel mensen groot. Daarnaast zijn er andere waardes die afgewogen moeten worden, zoals functioneel, economisch, architectonisch of monumentaal.

Bij veel kerkelijke gemeentes moet er een keuze gemaakt worden tussen afstoten en behouden van gebouwen.
Omdat een monumentale kerk vaak een oriëntatiepunt in een dorp of stad is, is het van belang dat de kerk voor het dorp behouden blijft. Steeds vaker zie je dat in dorpen een stichting wordt opgericht waaraan de kerk wordt overgedragen en waar het gebouw gaat dienen als gemeenschapsgebouw voor het hele dorp.

Kerken worden vaak afgestoten omdat er niet voldoende mensen en/of financiën meer zijn om de organisatie en/of het gebouw in stand te houden. Steeds minder kerken doen dienst voor religieus gebruik, er zijn minder kerkgangers en vaak nog maar 1 kerkdienst per zondag. Daarbij is het onderhoud van een monumentaal gebouw niet goedkoop en spelen zaken als energieverbruik en duurzaamheid een grote rol.

Bij afstoten en herbestemmen van gebouwen komen veel vragen naar voren. Wij kunnen u hierbij adviseren en ondersteunen bij het maken van deze moeilijke keuzes.

Wilt u meer weten of vrijblijvend een eerste gesprek met één van onze medewerkers, neem dan gerust contact met ons op.

Nieuwsgierig geworden?