Tweede luidklok toren Mariakerk Oentsjerk

Opdracht

Tot aan de 2e wereldoorlog hingen er twee luidklokken in de toren van Oentsjerk, één uit 1493 en één uit 1768. Beide luidklokken zijn in de oorlog weggehaald; alleen de oudste, genaamd Maria, is weer teruggekomen. De wens van Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel (SBMT) was om de geamputeerde ziel van de toren in eendracht weer in de oude glorie te herstellen.

SBMT heeft ons ingeschakeld een fondsenwervingstraject voor te bereiden en op te starten voor het vervaardigen van een tweede luidklok voor de toren van de Mariakerk.

Uitwerking

Wij hebben met een inspiratiebrief diverse regionale en landelijke fondsinstellingen benaderd om het resterende bedrag bij elkaar te brengen. Voor deze toevoeging en reconstructie van de luidklok kon geen beroep worden gedaan op subsidieregelingen van de overheid.

SBMT heeft zelf de projectbegeleiding van de uitvoering van de werkzaamheden gedaan. Ingeschakelde specialisten zijn een luidklokken adviseur, een bedrijf gespecialiseerd in torenuurwerken en een klokkengieterij.

Resultaat

Dankzij de ruimhartige financiële bijdragen van instanties en fondsen, giften en schenkingen, is de in 1943 verwijderde luidklok, opnieuw gemaakt.

Deze nieuwe klok, genaamd Anna, is naast de bestaande Mariaklok uit 1493, aangebracht op 22 september 2021. De toren van de Mariakerk heeft nu weer geluid van herstelde historische en muzikale waarde.

Review

Een droom die werkelijkheid is geworden. Vanwege een afgewezen subsidie aanvraag elders, hebben we voor onze wens, een spontaan toegezegde gift mogen ontvangen. Dit was voor ons de stap om de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen (SBKG) te benaderen om een vervolg fondsenwervingstraject op te starten. Het resultaat is dat we een nieuwe luidklok op authentieke wijze hebben kunnen (her)plaatsen in de Mariakerk te Oentsjerk en nu uiteindelijk twee luidklokken hebben. Een samenwerking waarvoor we alle betrokkenen zeer dankbaar zijn.

Arjen van der Schaaf, voorzitter Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel