Onderhoud

Net als bij uw eigen woning is het ook voor uw (kerk) gebouw belangrijk om regelmatig onderhoud uit te voeren. Dit is goedkoper dan, zoals vroeger, eens per 30 jaar een grote restauratie uit te voeren.
Sober en doelmatig onderhoud van een Rijksmonumentaal gebouw komt vaak in aanmerking voor een subsidie van de overheid. Deze SIM subsidie is gebaseerd op een 6-jarig onderhoudsplan wat wij voor u maken op basis van een bouwkundig inspectierapport, vaak opgesteld door Monumentenwacht. Als de SIM subsidie wordt toegekend kunnen wij u ondersteunen bij het voorbereiden en de uitvoering van het onderhoud. Voor het gehele traject van bestek tot en met oplevering en afwikkeling bent u bij ons in goede handen. Onze kosten zijn bovendien subsidiabel.

In een bouwkundig inspectierapport staan zaken benoemd als de staat van het metsel- en schilderwerk, goten, afvoeren en sporen van lekkages. Ook kijkt men naar aantastingen door schimmels of houtaantastende insecten, deze kunnen grote gevolgen hebben voor uw gebouw.
Mocht de bouwkundige behoefte van uw gebouw het niveau van onderhoud te boven gaan, kunnen we in een aantal provincies een beroep doen op de verschillende provinciale restauratiesubsidies. Ook deze subsidies kunnen wij voor u aanvragen en de uitvoering ervan organiseren en begeleiden.

Klinkende monumenten zoals de luidklokken, het uurwerk en het orgel hebben ook onderhoud nodig, wij bekijken graag voor u of deze in aanmerking komen voor een subsidie. Hiervoor zijn inspectierapporten nodig van specialisten op dit gebied. Als subsidie niet mogelijk is, is fondswerving een goed alternatief.

Monumentale interieuronderdelen zoals de preekstoel of de kerkbanken zijn ook onderhoudsgevoelig. Als deze volgens de Rijksdienst van het Cultureel erfgoed onderdeel zijn van het Rijksmonument kunnen deze opgenomen worden in de SIM subsidie aanvraag.

Tevens maken wij meerjarenonderhoudsplannen voor al uw monumentale en niet-monumentale gebouwen, dus ook voor de pastorie, het verenigingsgebouw, het catechisatiegebouw of het baarhuisje zodat u in de toekomst in technische- en financiële zin weet waar u aan toe bent.

Wilt u meer weten of vrijblijvend een eerste gesprek met één van onze medewerkers, neem dan gerust contact met ons op.

Nieuwsgierig geworden?