Houtaantastende insecten

Als de bonte knaagkever, boktor of houtworm actief zijn, moet er zo snel mogelijk ingegrepen worden om schade aan uw gebouw te voorkomen. Wij kennen de specialisten die eerst zullen nagaan of het ongedierte actief is en om welk ongedierte het gaat.

Nieuwsgierig geworden?