Renovatie van rotte vloer Bonifatiuskapel is ,,in spesifyk putsje”

202401255716

maandag 22 januari 2024

DOKKUM- De komende maanden wordt de vloer van de Bonifatiuskapel in Dokkum gerenoveerd. De vloer is onderhevig aan betonrot en voldoet niet meer aan de hedendaagse veiligheidseisen. In april gaat de bedevaartskapel weer open voor het publiek.

De betonrot kwam vijf jaar geleden aan het licht bij een voorstelling in de kapel. Volgens Kees Bangma, vice-voorzitter van de parochieraad, is dat niet zo heel vreemd. ,,De flier leit der no hast 100 jier en yn dy tiid wiene de bouprinsipes oars as no.” Omdat de kapel in de toekomst grotere evenementen voor 1.500 mensen wil organiseren, wordt niet alleen de betonrot aangepakt, maar ook de draagconstructie van de vloer verstevigd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door het plaatselijke bouwbedrijf Van der Werff en renovatiebedrijf Siegersma uit Berltsum. De monumentale waarde van de vloer is in relatie tot het gebouw zelf gering, maar niettemin zit er een behoorlijke uitdaging in, vertelt Doede van der Werff. ,,It is dan wol in ryksmonumint, mar wy wurkje benammen ûnder de flier oan it beton. Dêr sit net safolle wearde yn. Mar it is wol in spesifyk putsje mei al dy jonges ûnder de flier. Wat dat oangiet is it in útdaging.”
De renovatie en versterking van de vloer kost circa 270.00 euro. Dankzij subsidies van het rijk, de provincie, de gemeente Noardeast-Fryslân en een aantal fondsen lag het bedrag binnen een half jaar op het kleed. “As je der goed je bêst foar dogge, dan binne der yn Nederlân altyd wol fûnsen dy ’t dêr in bydrage oan leverje wolle. It is in hiele unike lokaasje en in doel dêr ’t minsken wol waarm foar rinne,” aldus Kees Bangma.
De Bonifatiuskapel werd gebouwd in 1934. De kerk is gewijd aan de heilige Bonifatius, die in 745 bij Dokkum werd vermoord. Jaarlijks wordt het bedevaartsoord door 25.000 tot 40.000 pelgrims bezocht.

Bron: RTV NOF | Arodi Buitenwerf

Bron foto: Friesch Dagblad 26-01-2024