Ook in 2023 subsidie voor groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten

logo-header

Eigenaren van rijksmonumenten in de provincie Groningen kunnen ook in 2023 subsidie aanvragen voor groot onderhoud en restauratie van hun pand. Dit jaar is er een aanvraagronde in het voorjaar en in het najaar. Het totale budget bedraagt bijna € 5.8 miljoen.

Voorjaar

De eerste tender gaat open van 25 april tot 26 mei 2023 en heeft een budget van € 3.7 miljoen. Daarvan is € 2.3 miljoen bestemd voor gebouwde rijksmonumenten, rijksmonumenten met een woonfunctie en groene rijksmonumenten in de aardbevingsgemeenten. Voor overige gemeenten is € 800.000 beschikbaar voor gebouwde rijksmonumenten en daarnaast er is voor de gehele provincie een bedrag € 600.000 voor groene rijksmonumenten. De tweede tender wordt in het najaar van 2023 opengesteld. 

GRRG

De subsidieregeling GRRG is bestemd voor groot onderhoud waaronder restauratie voor gebouwde rijksmonumenten en voor restauratie van groene rijksmonumenten. Eigenaren kunnen in een aanvraag ook kosten meenemen voor herbestemming en energiebesparende maatregelen. 

Tendersubsidie

De GRRG is een zogenaamde ’tenderregeling’. Dat betekent dat ingediende aanvragen binnen een periode met een start- en een sluitingsdatum kunnen worden ingediend. Daarna worden de (volledige) subsidieaanvragen op basis van de beoordelingscriteria van de GRRG gerangschikt. Vanaf de sluitingsdatum mogen er geen aanvullingen of wijzigingen op de aanvraag worden meegenomen.

OCW en NCG

Het budget voor de GRRG 2023 is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de provincie Groningen. Ook in 2024 stellen het OCW en de provincie geld beschikbaar om rijksmonumenten op te knappen en in stand te houden. De provincie voert de subsidieregeling uit.