Provincie Drenthe biedt hulp bij verduurzaming van kerken

Een kerk verduurzamen is een flinke opgave. Provincie Drenthe helpt hierbij via het programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. In het programma ontvangen beheerders en bestuurders van kerken advies en ondersteuning op maat om tot een verduurzamingsplan te komen. Op de website van Provincie Drenthe: Programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed Groningen

Bent u eigenaar of beheerder van maatschappelijk vastgoed, zoals bijvoorbeeld een dorps- of buurthuis, een culturele instelling, onderwijs- of zorginstelling en bent u op zoek naar hulp en begeleiding bij het verduurzamen van uw gebouwen? Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld aan provincies, waarmee ze sinds 2021 vastgoedeigenaren van advies en ondersteuning op maat kunnen voorzien. […]

Wat kan er duurzamer in de kerk?

De kerken in Sondel, Oudemirdum en Nijemirdum, van de PKN-gemeente ONS, kregen maandagochtend een energiescan, uitgevoerd door Anno Vellinga van de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland (SBKG). Anno Vellinga loopt samen met kerkrentmeester Hielke Smink naar de Fonteinkerk in Oudemirdum. Het gebouw staat er pico bello bij en in de hal is het behaaglijk warm. […]

Subsidie verduurzamen maatschappelijk vastgoed Fryslân

IMF thematender verduurzaming maatschappelijk vastgoed De Provincie Fryslân stelt in 2023 tweemaal subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Wij faciliteren dit omdat de panden belangrijk zijn voor de leefbaarheid in Fryslân. Hoogte van de subsidie Per project is maximaal € 35.000 beschikbaar, mits dit maximaal 70 % van uw totale subsidiabele projectkosten betreft. […]

Webinar Verduurzaamde kerken

Verduurzaamde kerken – aanpak – proces – eindresultaat‘Live Q&A-webinar’ voor kerkgebouwen – 27 maart 2023 Beste lezer, Uit de grote opkomst tijdens ons laatste webinar op 7 december vorig jaar bleek dat veel beheerders, bestuurders en eigenaren van kerkgebouwen worstelen met de vraag hoe ze hun kerkgebouw kunnen verduurzamen. Dat is de reden dat we […]

Gratis verduurzamingsadvies Provincie Fryslân

Energie wordt steeds duurder en verduurzaming wordt steeds urgenter. Maar niets doen is op termijn nog duurder. Via het KlimOp-programma van de provincie Fryslân kunt u als religieuze instelling kosteloos verduurzamingsadvies krijgen. KlimOp staat voor het Klimaat Ontzorgingsprogramma, dat de provincie Fryslân met hulp van het Rijk heeft opgezet. Wij zijn hierin partner van de […]

Restauratiefonds stimuleert verduurzamingsadvies

Het Restauratiefonds wil iedere monumenteigenaar actief stimuleren om kwalitatief verduurzamingsadvies in te winnen. Zij vindt het raadzaam een adviseur in te schakelen die informatie kan verstrekken over de historische waarden, technische mogelijkheden en eventuele vergunningen. Als DuMo adviseur zijn wij aangesloten bij het Restauratiefonds en dat heeft voor u een voordeel; Als u ons inschakelt […]