Restauratiefonds stimuleert verduurzamingsadvies

FLIR0089-2

Het Restauratiefonds wil iedere monumenteigenaar actief stimuleren om kwalitatief verduurzamingsadvies in te winnen. Zij vindt het raadzaam een adviseur in te schakelen die informatie kan verstrekken over de historische waarden, technische mogelijkheden en eventuele vergunningen.

Als DuMo adviseur zijn wij aangesloten bij het Restauratiefonds en dat heeft voor u een voordeel; Als u ons inschakelt bij het verduurzamingsadvies worden de kosten gedeeltelijk vergoed. Bij een quickscan is dit 50% van het factuurbedrag met een maximum van €500,00. Wilt u hierna een haalbaarheidsonderzoek of maatwerkadvies dan krijgt u ook 50% van het factuurbedrag vergoed met een maximum van €1.000,00

De adviezen gelden naast rijksmonumenten voor provinciale en gemeentelijke monumenten en aangewezen karakteristieke panden.