Subsidie verduurzamen maatschappelijk vastgoed Fryslân

Afdrukken

IMF thematender verduurzaming maatschappelijk vastgoed

De Provincie Fryslân stelt in 2023 tweemaal subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Wij faciliteren dit omdat de panden belangrijk zijn voor de leefbaarheid in Fryslân.

Hoogte van de subsidie

Per project is maximaal € 35.000 beschikbaar, mits dit maximaal 70 % van uw totale subsidiabele projectkosten betreft. De overige 30% zult u dus zelf, of middels andere fondsen of overheden moeten financieren(zoals het ISDE of de BOSA) Naast de verduurzamingsmaatregelen mogen ook de bijkomende kosten worden meegenomen in het plan.

Bijvoorbeeld: U wilt zonnepanelen op het dak leggen maar hiervoor moet u eerst het dak vervangen. Dan kunt u de vervanging van het dak ook meenemen in het project.

Beschikbare subsidie en openstellingen

Provinciale Staten hebben vanuit de opbrengst van het windpark Fryslân € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Op deze manier komen de opbrengsten van de windmolens terecht in de Friese Mienskip. Er zijn 2 momenten in 2023 om een aanvraag in te dienen:

  • Van 8 mei tot en met 25 mei 2023 tot 17.00 uur
  • Van 18 september tot en met 5 oktober 2023 tot 17.00 uur

Voor verdere informatie en het aanvraag formulier:

IMF thematender verduurzaming maatschappelijk vastgoed | Fryslan