Gratis verduurzamingsadvies Provincie Fryslân

Afdrukken

Energie wordt steeds duurder en verduurzaming wordt steeds urgenter. Maar niets doen is op termijn nog duurder. Via het KlimOp-programma van de provincie Fryslân kunt u als religieuze instelling kosteloos verduurzamingsadvies krijgen. KlimOp staat voor het Klimaat Ontzorgingsprogramma, dat de provincie Fryslân met hulp van het Rijk heeft opgezet.

Wij zijn hierin partner van de Provincie Fryslân en voeren dit onderzoek graag voor u uit. 

Als gecertificeerd DuMo (Duurzaam Monument) adviseur weten we wat de mogelijkheden en beperkingen zijn bij het verduurzamen van kerkgebouwen.  

Met een energiescan inventariseren we welke maatregelen genomen kunnen worden om warmteverlies en stroomverbruik te beperken.  Dit doen we o.a. met behulp van een warmtebeeldcamera.  De focus ligt op quickwins; maatregelen die eenvoudig te realiseren zijn. 

Wilt u in aanmerking komen voor dit gratis advies, meld u dan zo snel mogelijk aan bij de Provinsje Fryslân.  

Aanmelden kan tot 1 maart 2023 via: Fryslan – KlimOp – Energiescan aanvragen – Inleiding