Nu ook subsidie mogelijk voor groene monumenten

Afdrukken

De provincie Fryslân stelt in 2024 €2.877.300 beschikbaar voor het herstel van karakteristieke panden, molens, gemeente- en (groene) rijksmonumenten in Fryslân. Eigenaren van monumenten kunnen hiervoor een aanvraag indienen tussen 16 en 20 september 2024. Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling op 21 mei 2024 vastgesteld.

Gedeputeerde Femke Wiersma: “Monuminten spylje in grutte rol yn it ferhaal fan Fryslân en binne in part fan ús identiteit. De ferhalen oer de monuminten wolle wy yn libben hâlde, sjen litte en diele. Wy fine it dan ek tige wichtich om projekten te stypjen dy’t monuminten by de tiid hâlde.”

De subsidie is in 2024 aan te vragen voor 6 onderdelen en soorten monumenten. Nieuw hierbij is dat eigenaren van groene rijksmonumenten subsidie kunnen aanvragen voor herstel van hun terrein. 14% van de subsidie is hiervoor beschikbaar, een bedrag van €400.000,-.

De zes onderdelen en soorten monumenten zijn:

  1. Restauratie van gebouwde rijksmonumenten (ook deelrestauraties);
  2. Herbestemming van gebouwde rijksmonumenten;
  3. Restauratie van groene rijksmonumenten; 
  4. Onderhoud van rijksmonumentale molens;
  5. Restauratie en herbestemming van gebouwde gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden;
  6. Plankosten voor restauratie bij herbestemming.

Hoeveel subsidie is per categorie beschikbaar?

1aRestauratie Rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming Rijksmonumenten € 1.132.300
1bRestauratie Rijksmonumentale boerderijen in agrarisch gebruik€     300.000 
2Restauratie en herbestemming van Rijksmonumenten aangevraagd door instellingen van bijzonder provinciaal belang €     300.000 
3Restauratie van groene rijkmonumenten€     400.000
4Onderhoud Rijksmonumentale molens€     475.000
5Restauratie van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden€     250.000
6Plankosten€       20.000
 Totaal€ 2.877.300

Bij de aanvraag zijn voor ieder onderdeel verschillende stukken nodig. Het is wijs om tijd te reserveren om dit goed te regelen voor het indienen vanaf 16 september. Op de website www.fryslan.frl/monumenten vindt u meer informatie.