Subsidie voor Restauratie Rijksmonumenten Noord-Holland

PANA0918 (Groot)

Doelgroep
De provincie geeft subsidie aan de eigenaar van een rijksmonument in Noord-Holland of aan de natuurlijke of rechtspersoon die belast is met het beheer of behoud van een rijksmonument in Noord-Holland.  

Activiteiten
De provincie subsidieert de restauratie van een rijksmonument in Noord-Holland dat voor het publiek toegankelijk is. Een rijksmonument is publiekstoegankelijk als tenminste 25% van het vloeroppervlak of van de bijbehorende monumentale groenaanleg voor tenminste 24 dagen per jaar voor publiek toegankelijk is. Is het rijksmonument een molen, dan moet ook tenminste 25% van het vloeroppervlak en tenminste vier dagen per jaar toegankelijk zijn voor publiek.

Onder publiekstoegankelijk wordt verstaan dat er toegang wordt verleend aan iedereen die dat wil. Het kan gaan om openstelling voor bezichtiging of deelname aan activiteiten die in het monument plaatsvinden. De openstelling of mogelijkheid voor deelname aan de activiteiten mag niet beperkt worden tot een besloten groep, mag niet alleen op uitnodiging plaatsvinden en dient bij een breed publiek bekend te zijn of kenbaar te worden gemaakt.
Voorbeelden van publiekstoegankelijke activiteiten, mits iedereen die dat wil hier toegang tot heeft (al dan niet tegen betaling): openstellingen voor bezichtiging, rondleidingen, exposities en openbare erediensten.

Wat beschouwen wij niet als publiekstoegankelijk:
Activiteiten met een besloten karakter, bijvoorbeeld voorbehouden aan leden van eigen parochie of kerkelijke gemeente, secretariaats- of kantoorfunctie.

Berekening subsidie
De subsidie is maximaal 50% van de te subsidiëren restauratiekosten tot maximaal € 500.000, -.

Openstelling
Aanvragen kunnen ingediend worden van 29 mei 2024 om 9.00 uur tot en met 1 augustus 2024 om 17.00 uur.

Lees verder op de website van Provincie Noord-Holland

Wilt u meer weten of heeft u onze hulp nodig bij het aanvragen van deze provinciale subsidie neem dan contact met ons op.