Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Eigenaren en belanghebbenden kunnen van 1 oktober tot en met 30 november 2023 weer subsidie aanvragen vanuit de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (de herbestemmingsregeling). De herbestemmingsregeling is geïntroduceerd om leegstand en verval van monumenten, die hun oorspronkelijke functie hebben verloren, tegen te gaan. Binnen de huidige subsidieregeling kan subsidie worden aangevraagd voor de volgende activiteiten: De herbestemmingssubsidie […]

3 miljoen subsidie voor herbestemmen van monumenten

Nieuwsbericht | 09-03-2023 Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft dit jaar totaal € 3 miljoen aan subsidie toegekend om de herbestemming van monumenten te stimuleren. Dit gebeurt in het kader van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Fort Honswijk heeft een subsidie gekregen voor haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe functie. De herbestemmingssubsidie bevordert een duurzaam […]