SIM Subsidie

DJI_0278

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de subsidieaanvragen voor de instandhouding van monumenten klaar te maken, de SIM subsidie voor de periode 2023-2028.

Vóór 1 april hebben wij maar liefst 81 subsidies ingediend o.a. voor kerken, torens, klokkenstoelen en begraafplaatsen voor eigenaren uit Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Noord-Holland met een totaalbedrag van meer dan 4,2 miljoen euro ! Als alles wordt toegekend wordt er totaal zo’n 2,5 miljoen uitgekeerd aan de eigenaren.

Dit jaar kon er sinds lange tijd ook weer SIM subsidie aangevraagd worden voor kerkelijke dienstwoningen in kerkelijk gebruik zoals pastorieën en kosterswoningen. Ook hier zijn een aantal aanvragen voor de deur uit gegaan.

Daarnaast was een nieuwe subsidiepot beschikbaar voor verduurzamingsonderzoek. Deze subsidie is uitsluitend aan te vragen samen met de SIM. Een groot deel van de eigenaren heeft ons gevraagd deze subsidie voor hen aan te vragen. Wij hebben zelf erkende DUMO (duurzame monumenten) adviseurs in dienst die dit onderzoek voor hen kunnen uitvoeren.

Na de zomer, uiterlijk 1 september maakt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bekend of de subsidies zijn toegekend.

Veel eigenaren hebben gelijk al aangegeven dat ze ons in willen schakelen voor het vervolgtraject, de uitvoering van het project zoals beschreven in de meerjarenbegroting. Zodra de toewijzing bekend is maken we samen met hen een plan de campagne op.