Klokken Pauluskerk Aldtsjerk luiden weer, en anders: “Veel lieflijker”

ALDTSJERK – De inwoners van Aldtsjerk hebben het geluid van de klokken van de Pauluskerk in het dorp weer teruggekregen. Na een maand lang stilte door werkzaamheden werden de klokken maandag weer in gebruik genomen. Er moest het een en ander worden gedaan, vertelt Arjen van der Schaaf van de stichting Behoud Monumenten Tytsjerksteradiel. “Aan de klokken […]

‘De kerktoren is als het ware een gebouwd geschiedenisboek’

Wie langs Surhuizum rijdt, ziet van veraf dat de kerktoren van de Antoniuskerk in de steigers staat. De unieke, opgemetselde spits met romp is zowel aan de buiten- als binnenkant toe aan een grondige opknapbeurt. Bovendien wordt het haantje van de 35 meter hoge kerktoren opnieuw verguld, aldus specialist gebouwen Riemer van der Molen van […]

Subsidie verduurzamen maatschappelijk vastgoed Fryslân

IMF thematender verduurzaming maatschappelijk vastgoed De Provincie Fryslân stelt in 2023 tweemaal subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Wij faciliteren dit omdat de panden belangrijk zijn voor de leefbaarheid in Fryslân. Hoogte van de subsidie Per project is maximaal € 35.000 beschikbaar, mits dit maximaal 70 % van uw totale subsidiabele projectkosten betreft. […]

SBKG Noord-Nederland gaat verhuizen

Vanaf 1 mei 2023 werken we vanuit ons nieuwe kantoor, gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw te Akkrum (Fr.) (post)adres: Spikerboor 19, 8491 PB Akkrum (Google Maps) Wilt u de adreswijziging a.u.b. doorvoeren in uw administratie? Postbus 137 komt te vervallenGraag tot ziens!

3 miljoen subsidie voor herbestemmen van monumenten

Nieuwsbericht | 09-03-2023 Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft dit jaar totaal € 3 miljoen aan subsidie toegekend om de herbestemming van monumenten te stimuleren. Dit gebeurt in het kader van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Fort Honswijk heeft een subsidie gekregen voor haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe functie. De herbestemmingssubsidie bevordert een duurzaam […]

Webinar Verduurzaamde kerken

Verduurzaamde kerken – aanpak – proces – eindresultaat‘Live Q&A-webinar’ voor kerkgebouwen – 27 maart 2023 Beste lezer, Uit de grote opkomst tijdens ons laatste webinar op 7 december vorig jaar bleek dat veel beheerders, bestuurders en eigenaren van kerkgebouwen worstelen met de vraag hoe ze hun kerkgebouw kunnen verduurzamen. Dat is de reden dat we […]

Gratis verduurzamingsadvies Provincie Fryslân

Energie wordt steeds duurder en verduurzaming wordt steeds urgenter. Maar niets doen is op termijn nog duurder. Via het KlimOp-programma van de provincie Fryslân kunt u als religieuze instelling kosteloos verduurzamingsadvies krijgen. KlimOp staat voor het Klimaat Ontzorgingsprogramma, dat de provincie Fryslân met hulp van het Rijk heeft opgezet. Wij zijn hierin partner van de […]

Afscheid bestuurslid Egbert Koops

Vandaag hebben wij afscheid genomen van ons bestuurslid Egbert Koops. Bijna 10 jaar heeft hij onze stichting met raad en daad bijgestaan. In eerste instantie als bestuurslid van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Groningen en Drenthe en de laatste 6 jaar voor SBKG Noord-Nederland. Zowel bouwkundig als voor personeelszaken was Egbert een kundig bestuurder […]

Fijne Kerstdagen en een gezond, gelukkig en duurzaam nieuwjaar!

Beste relatie, Ten eerste dank voor uw vertrouwen in het afgelopen jaar! Al wat de klok slaat, is energiebesparing en verduurzaming; we hebben er allemaal mee te maken! We volgen de ontwikkelingen op de voet en wij denken hierin graag met u mee naar een juiste oplossing, specifiek voor uw (kerk)gebouw. We gaan ervoor; samen […]

Tsjerke Wiuwert fersakket, mummys net yn gefaar

It is dreech út te finen wêr’t it weikomt, mar it soarget al foar grutte skuorren. “It is net dat de tsjerke no ûnfeilich is”, seit Bremer. “It is dúdlik dat der wat dien wurde moat. Der stiet safolle krêft op dat der al wol stiennen út de muorre spatte.” Steunbear docht ferkearde wurk It […]