Wet- en regelgeving

Bij het behoud en beheer van uw kerk en niet minder bij restauratie en verbouw krijgt u te maken met een scala aan wetten en regels. Onderstaand treft u een aantal aan:

  • De Erfgoedwet (voorheen Monumentenwet)
  • De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (vergunningenstelsel)
  • De Flora- en Faunawet
  • De Algemene Wet Bestuursrecht

Voor u als eigenaar een welhaast ondoordringbaar woud, maar voor ons dagelijkse kost. En komen we er zelf niet meer uit dan doen wij een beroep op gespecialiseerde juristen, zodat wij u bij elke kwestie van dienst kunnen zijn.

Nieuwsgierig geworden?